PROFEMI – Maciej Orzechowski | Anita Orzechowska | Ginekologia, Estetyka, Rehabilitacja | Krotoszyn
Pełnia kobiecości na długie lata

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Położnictwo

                                   To już standard – Certyfikaty FMF, USG genetyczne

logo

Obowiązującym na świecie standardem badań USG genetycznych pierwszego trymestru ciąży, który narzuca zasady wykonywania tych badań i certyfikuje diagnostów jest przyjęty przez Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londynu.  

Dzisiaj certyfikacja dzięki wielkiemu zaangażowaniu FMF w kształcenie diagnostów stała się standardem – nie jest niczym wyjątkowym,  jak to miało miejsce kilka lat temu.
Uzyskaliśmy międzynarodową licencję na wykonywanie tych badań  (The 11-13 weeks scan – Certificate of Competence) przechodząc weryfikacje pomiarów przezierności karku NT przez Profesora Kyprosa Nicolaides z FMF.

Uczestnictwo w Kursach teoretycznych FMF (np. Certificate – Theoretical Course acc. to FMF) jest dopiero wstępem do Certyfikatu Kompetencji. Udowadniamy rzetelność diagnostyczną w tym zakresie poddając wyniki diagnostyki audytowi przeprowadzonemu przez Pana Profesora.

Światowa lista diagnostów posiadających taki Certyfikat Kompetencji, w tym pracujących w Polsce jest dostępna pod adresem internetowym:
https://courses.fetalmedicine.com/lists/web

Pacjentki wybierając nasz ośrodek na badanie między 11 a 13+6 tygodniem ciąży (pomiar NT, ocena obecności kości nosowych, ocena przewodu żylnego, ocena zastawki trójdzielnej i innych markerów genetycznych) mają przeprowadzone badanie tak samo jak w ośrodkach angielskich, niemieckich, amerykańskich i innych certyfikowanych przez FMF. Już wiele polskich laboratoriów biochemicznych wykonujących testy PAPP-A mając na uwadze jakość badań na wynikach, gdzie przedstawiane jest biochemiczno-ultrasonograficzne ryzyko zespołu Downa zamieszcza adnotacje „Zakładamy, że pomiar NT i ocena kości nosowej zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami FMF

22618765_s

Zamieszczamy opinię Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Prezydenta FMF na temat badań pierwszego trymestru pochodzącą z jego książki:

Podobnie jak w przypadku wprowadzania każdej nowej technologii do praktyki klinicznej,  jest nieodzowne, aby osoby wykonujące badania ultrasonograficzne między 11 a 13+6 tygodniem ciąży były odpowiednio przeszkolone, a wyniki ich badań poddawane właściwej kontroli. Fundacja Medycyny Płodu (przypis: Fetal Medicine Foundation – www.fetalmedicine.com ) wprowadziła proces szkolenia i uzyskiwania certyfikatów w celu zapewnienia wysokich międzynarodowych standardów badań. Certyfikat kompetencji w badaniach ultrasonograficznych między 11 a 13+6 tygodniem ciąży otrzymują sonografiści, którzy wykażą się odpowiednio wysokim poziomem wykonywanych badań i wiedzą dotyczącą anomalii możliwych do zdiagnozowania ultrasonograficznie.

Autor jest współtwórcą nowoczesnych zasad diagnostyki pod kątem Zespołu Downa i innych anomalii genetycznych.