Badania Prenatalne w Krotoszynie

Badanie ultrasonograficzne wykonywane w tym okresie ciąży ma kilka założeń. Lekarz prowadzący jest zobowiązany wyjaśnić pacjentce zasadność wykonywania tych badań. Każda pacjentka ma prawo do informacji o możliwości wykonania badań prenatalnych. Taki obowiązek nakłada Art. 38. pkt 3. Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi: „Lekarz ma obowiązek zapoznać pacjentów z możliwościami współczesnej genetyki lekarskiej, a także diagnostyki i terapii przedurodzeniowej”. U części pacjentek badania te mogą podlegać refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach Programu Badań Prenatalnych, o ile pacjentki te spełniają kryteria włączenia do Programu.

 

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE POMIĘDZY 11+0 A 13+6 TYGODNIEM CIĄŻY (CRL 45–84 MM)

Pierwszym celem jest ocena struktur anatomicznych płodu, poszukiwanie wczesnych wad strukturalnych oraz ocena wielkości płodu i określenie czasu trwania ciąży, terminu porodu, o ile nie zostało to rzetelnie zrobione na jej wcześniejszym etapie. Ze względu na rozwój technologiczny aparatów ultrasonograficznych oraz związaną z nim wysoką rozdzielczość i precyzję obrazowania, bada- nie ultrasonograficzne pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem umożliwia podejrzenie występowania coraz większej liczby wad płodu.

Wykrywalność nieprawidłowości w budowie płodu w I trymestrze szacujemy obecnie na około 60% . Dzięki wczesnemu wykryciu wad anatomicznych płodu, można zaoferować kobiecie ciężarnej wcześniejszą prenatalną diagnostykę inwazyjną w celu wykluczenia wad genetycznych płodu. Bezwzględnym warunkiem, niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki prenatalnej, jest uzyskiwanie przekrojów zgodnie ze standardami oraz uzyskiwanie najlepszych dostępnych obrazów w danych warunkach badania. W związku z wprowadzeniem do praktyki klinicznej wolnego DNA płodu w krwi matki (cffDNA, cel-free fetal DNA) do przesiewowej oceny w kierunku aberracji chromosomowych, w wybranych sytuacjach klinicznych zaleca się zaproponowanie ciężarnej tej metody diagnostycznej.

Ocena cffDNA jest zalecana (wyłącznie w przypadku braku nieprawidłowości anatomicznych stwierdzonych w badaniu ultrasonograficznym) ciężarnym z grupy pośrednie- go ryzyka wystąpienia trisomii 21, 18, 13 (1:300–1:1000) . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wyniku przesiewowych badań prenatalnych, wady strukturalnej u płodu lub nieprawidłowych wartości przezierności karku (powyżej 99. percentyla — 3,5 mm) ciężarną powinno się skierować do dalszej oceny w ośrodku referencyjnym z pogłębieniem diagnostyki o konsultację genetyczną

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE
W 18.–22. ORAZ 28.–32. TYGODNIU CIĄŻY — OCENA ROZWOJU PŁODU

Celem badań ultrasonograficznych w 18.–22. tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu). Badanie w 28.–32. tygodniu to przede wszystkim ocena wzrastania płodu oraz ewentualnie ocena dobrostanu płodu w wybranych sytuacjach klinicznych. Ponadto badania mają na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego (w przypadku, gdy nie jest znana data OM i/lub nie było wykonane badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży), na podstawie parametrów biometrycznych

Kto powinien wykonywać badania prenatalne I, II i III trymestru ciąży?

W trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wykonywanych świadczeń badanie ultrasonograficzne powinno być wykonywane przez osoby mające stosowne uprawnienia i kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez organizacje krajowe i międzynarodowe oraz poddające swe wyniki okresowej kontroli i audytowi.

Źródło: Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym — 2020 rok

Badaj się na bieżąco

Każda kobieta w wieku rozrodczym, powinna co roku odwiedzać swojego ginekologa.

Sprawdź jak przygotować się do konsultacji.

Konsultacje ginekologiczne

Cennik

Dotyczy Dotyczy
Cena Cena
Podczas badania Podczas badania
Dotyczy USG I trymestru
Cena od 400 zł
Podczas badania USG 11-13 tyg. ciąży (tc) Ocena ryzyka genetycznego LICENCJA FMF ID 124202 ( Certyfikat Badań Prenatalnych USG - The Fetal Medicine Foundation (FMF)
Dotyczy USG II trymestru
Cena od 400 zł
Podczas badania USG 18-22tc ( ocena markerów genetycznych i anatomii płodu wg wytycznych ISUOG oraz USG PTG ) Certyfikat Badań 18-22 tc The Fetal Medicine Foundation (FMF), Certyfikat Specjalistyczny Oceny Serca Płodu PTGiP
Dotyczy USG III trymestru
Cena od 400 zł
Podczas badania USG 28-32tc ( ocena dobrostanu płodu, przepływy naczyniowe ) Certyfikat Specjalistyczny Badań Dopplerowskich PTG USG
Dotyczy USG ciąży bliźniaczej
Cena od 800 zł
Podczas badania USG 11-13 tyg. ciąży (tc) Ocena ryzyka genetycznego LICENCJA FMF ID 124202 ( Certyfikat Badań Prenatalnych USG - The Fetal Medicine Foundation (FMF)
Dotyczy Potwierdzenie wady płodu lub nieprawidłowości wraz z opisem
Cena od 500 zł
Podczas badania Potwierdzenie wady płodu lub nieprawidłowości wraz z opisem w badaniu I, II lub III trymestru ( całkowity koszt badania )
Dotyczy USG 3D/4D
Cena od 100 zł
Podczas badania USG 3D/4D w najnowszej technice 2021 'HD LiVE STUDIO' - (DOPŁATA DO ZDJĘĆ LUB NAGRANIA FILMÓW NA DVD W TRAKCIE BADANIA USG W II trymestrze ciąży o ile pozwalają na to warunki badania)

Profemi Ginekologia

Zapraszam Serdecznie

i gwarantuję, że wizyta u mnie może być pozytywnym przeżyciem. Maciej Orzechowski

Rejestracja:

(+48) 500 160 816

Poniedziałek – Piątek 8:00 do 20:00

w środę rejestracja nieczynna

Email:

estetyka@profemi.pl

Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Odwiedź nas:

ul. Witosa 5, Krotoszyn

Zobacz na mapie google