Profemi

Cenimy sobie Państwa prywatność, prosimy o zapoznanie się z danymi jakimi przetwarzamy na naszej stronie.

Masz więcej pytań, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Polityka Prywatności i Cookies Profemi Anita i Maciej Orzechowscy

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.profemi.pl

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi oraz możliwości zamawiania. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Kto administruje Twoimi danymi?

 

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Profemi S.C. Anita i Maciej Orzechowscy, ul. Witosa 5, 63-700 Krotoszyn NIP: 621-183-26-11 | REGON: 251642178, zwany dalej Administratorem.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy, historia zamówień, historia płatności.

 

LOGOWANIE FB / GOOGLE

W sytuacji logowania się do Strony za pośrednictwem konta Facebook lub Google, Administrator uzyska dostęp do danych osobowych Użytkownika zawartych w jego profilu publicznym, posiadanym w danym koncie. Zakres dostępnych danych reguluje zewnętrzny portal oraz Twoje ustawienia prywatności.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług.
 2. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony.
 3. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, wiadomości SMS, wiadomości RCS, powiadomień WEBPUSH, połączeń telefonicznych lub przesyłek pocztą tradycyjną.
 4. Profilowania, które pomaga dostosować komunikaty i oferty wg zainteresowań Użytkownika.
 5. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 6. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 7. Dokumentacji księgowej.

 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie podając danych osobowych traci możliwość świadczenia usług przez Administratora oraz traci możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży..

Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.
Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych. Brak podania danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem otrzymywania tych treści.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 1. Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na przesyłane wiadomości.
 3. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Administratora.
 4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 5. Wymagalność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 6. W przypadku dokonania zakupu Towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, polegającego na prowadzeniu rachunkowości.

 

W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?

 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres 2 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości Administratora – są przechowywane do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora.

 

Twoje prawa Użytkownika

Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane osobowe będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych. Wystarczy skorzystać z mechanizmów dostępnych przy treściach marketingowych np. kliknięcie w link wypisujący lub poprzez kontakt z Administratorem.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

Dostęp do danych osobowych Zamawiających mają także podmioty dokonujące dostawy zamówionych Towarów – w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których Zamawiający dokonuje płatności za Towary – w zakresie, w jakim Zamawiający poda im te dane oraz zgodnie z wytycznymi Administratora.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

Zabezpieczenia

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z branżowymi standardami i wytycznymi odpowiednich urzędów, a w szczególności z RODO.

 

Pliki Cookies

Strona używa plików cookie, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator przetwarza pliki cookies w celu:

 • identyfikacji Użytkownika i logowania
 • dostosowywania informacji i wyglądu Strony do indywidualnych preferencji
 • prowadzenia statystyk, które są anonimowe.
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka;
 • zapamiętywania danych wpisywanych w formularzach Zamówień lub Rejestracji;

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne.

Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających Stronę, które są przydatne podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych lub weryfikacji lokalizacji użytkownika zarówno prawdziwego jak i botów internetowych.

 

Cookies innych podmiotów

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w zakresie statystyk, ulepszania i analizy Strony. Podmioty trzecie wykorzystują pliki cookie i są stosowane przez takie podmioty jak google, facebook, youtube. Nasza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie.

 

Kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować do

 • Na e-mail: estetyka@profemi.pl
 • Telefonicznie: +48 600 491 518
 • Listownie na adres: ul. Witosa 5, 63-700 Krotoszyn

 

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.
Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia:
13.09.2022 r.